KIEROWNICTWO

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

st. bryg. mgr inż. Bogusław Szczurko

tel. 16 67 64 620

e-mail: b.szczurko@przemysl.kmpsp.gov.pl

Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

st. kpt. mgr inż. Ireneusz Dryniak

tel. 16 67 64 621

e-mail: i.dryniak@przemysl.kmpsp.gov.pl