KADRA


KIEROWNICTWO KOMENDY MIEJSKIEJ

bryg. mgr inż. Bogusław Szczurko
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej


JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA

 

kpt. mgr inż. Ireneusz Dryniak
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

 

 

 

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Latusek
Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej