KADRA


KIEROWNICTWO KOMENDY MIEJSKIEJ

st. bryg. mgr inż. Bogusław Szczurko
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej

 

st. kpt. mgr inż. Ireneusz Dryniak
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

 

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA

 

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Latusek
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

 

mł. kpt. inż. Tomasz Śpiewak
p.o. Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej