KADRA


KIEROWNICTWO KOMENDY MIEJSKIEJ

bryg. mgr inż. Bogusław Szczurko
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej

 

kpt. mgr inż. Ireneusz Dryniak
p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

 

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA

 

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Latusek
p.o. Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

 

mł. kpt. inż. Tomasz Śpiewak
p.o. Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej