Skip Navigation
 

SKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP 2012R.

Komenda Miejska PSP w Przemyślu informuje, że w terminie od 11 kwietnia 2012r. do 27 kwietnia 2012r. organizuje w naszej jednostce szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP realizowane jednoetapowo. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z „Systemem szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” wprowadzonym w dniu 11 maja 2006r.
W związku z uruchomieniem platformy edukacyjnej http://www.platforma.wint.pl zawierającej m.in. materiały szkoleniowe dla członków OSP służące do szkolenia zgodnie z metodą nauczania na odległość osoby zainteresowane szkoleniem przyswajają sobie wiedzę teoretyczną korzystając z ww. platformy z działu 4 Zwiększenie odporności lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe z dwóch następujących szkoleń:

• Część II - Ratownictwo - 02 Szkolenie podstawowe cz.I
• Część II - Ratownictwo - 03 Szkolenie podstawowe cz.II

Zalogować się na stronę można po wprowadzeniu loginu i hasła które posiadają jednostki OSP.

Egzamin zaliczający część teoretyczną szkolenia (za wyjątkiem BHP) przeprowadzony zostanie w Komendzie Miejskie PSP w Przemyślu w dniu 11 kwietnia 2012r. o godz. 15:30 natomiast egzamin z zakresu BHP i praktyczny z całości szkolenia, zostanie przeprowadzony w ostatnim dniu szkolenia tj. 27 kwietnia 2012r.
Do zajęć praktycznych odbywających się w godzinach popołudniowych w dniach od 20 do 27 kwietnia 2012r. zostaną dopuszczone tylko osoby które zaliczyły część teoretyczną i zostaną zakwalifikowane na ww. szkolenie przez KM PSP w Przemyślu.

Każdy strażak ratownik Ochotniczych Straży Pożarnych kierowany na szkolenie, musi posiadać:

1) ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
3) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
5) wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne,
6) do zajęć praktycznych umundurowanie i buty bojowe, hełm oraz rękawice ochronne.

Komplet dokumentów należy złożyć w KM PSP w Przemyślu po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym, do 17 kwietnia 2012r. u Dowódcy JRG. Sprawę prowadzi mł. bryg. Adam Sosnowski i mł. bryg. Daniel Dryniak, tel. 16 6764680.
 
 
« powrót|drukuj