Powołanie zastępcy komendanta miejskiego w Przemyślu

Decyzją podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej   z dniem 24 kwietnia 2020 r. na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu został powołany kpt. mgr inż. Ireneusz Dryniak.

W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną w kraju w imieniu podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP akt powołania nowemu zastępcy wręczył komendant miejski PSP w Przemyślu bryg. mgr inż. Bogusław Szczurko. Uroczyste wręczenie odbyło się w Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu.

Nowo powołany zastępca komendanta miejskiego kpt. mgr inż. Ireneusz Dryniak był dotychczasowym dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przemyślu i pełni funkcję dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Rzeszów 4”.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Grzegorz Latusek, KM PSP w Przemyślu