Nagrody komendanta głównego PSP dla członków grup specjalistycznych

30 grudnia 2019 r. komendant miejski PSP w Przemyślu wręczył decyzję komendanta głównego PSP o przyznaniu nagrody pieniężnej dla kpt. Ireneusza Dryniaka, który pełni funkcję dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Rzeszów 4”.

Nagroda została przyznana za duże zaangażowanie i wkład w funkcjonowanie SGRW-N „Rzeszów 4”.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Grzegorz Latusek, KM PSP w Przemyślu