Obchody jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nizinach połączone z przekazaniem samochodu ratownictwa technicznego

17 sierpnia 2019r. odbyły się obchody jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nizinach połączone z poświęceniem i przekazaniem samochodu ratownictwa technicznego.

Przekazany pojazd to samochód specjalny ciężki ratownictwa technicznego SCRt na podwoziu Mercedesa, który dotychczas pełnił służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Przemyślu. Samochód wraz z wyposażeniem będzie służyć poprawie bezpieczeństwa lokalnej społeczności i mieszkańców powiatu przemyskiego.

Podczas uroczystości przekazania samochodu dokonał Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak w asyście Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu bryg. Adama Sosnowskiego.

W uroczystościach udział wzięło wielu znamienitych zaproszonych gości  w tym przedstawiciele władz rządowych, samorządowych i służb oraz druhowie OSP.

Opracowanie : mł. bryg. Grzegorz Latusek, KM PSP w Przemyślu

Zdjęcia: Zdzisław Wójcik