Spotkania podczas zimowisk i w szkołach z dziećmi oraz młodzieżą w ramach kampanii społecznych związanych z bezpieczeństwem

Kontynuując w miesiącu lutym kampanie społeczne „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” i „Bezpieczne ferie 2019” strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu informowali oraz edukowali dzieci i młodzież wypoczywające podczas zimowisk i uczące się w szkołach. Zimowiska odwiedzali wspólnie z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu oraz z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, którzy uczyli zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Przedstawiana przez strażaków tematyka dotyczyła bezpieczeństwa pożarowego i zagrożeń związanych z obecnością tlenku węgla. Strażacy uczyli również właściwego zachowania w przypadku załamania się lodu pod człowiekiem na akwenach. W lutowych spotkaniach brało udział 350 uczestników. 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Grzegorz Latusek, KM PSP w Przemyślu