Wspólne ćwiczenia ratownictwa lodowego.

21 stycznia 2019 r. na stawikach przy ul. Sanockiej w Przemyślu strażacy  z Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu wspólnie z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyce przeprowadzili ćwiczenia ratownictwa lodowego. W ćwiczeniach udział wzięły dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przemyślu i dwa zastępy z OSP w Medyce.

Ćwiczenia miały na celu przygotowanie druhów do udzielania pomocy osobom zagrożonym na zalodzonych obszarach wodnych. Wspólnie doskonalono posługiwanie się sprzętem specjalistycznym wykorzystywanym w ratownictwie wodno-lodowym oraz ćwiczono techniki ratownicze z tego zakresu. Ćwiczących wspólnie ratowników wizytował zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Bogusław Szczurko oraz naczelnik wydziału operacyjno – rozpoznawczego bryg. Wojciech Domagalski.

Opracowanie : mł. bryg. Grzegorz Latusek, KM PSP w Przemyślu

Zdjęcia: mł. asp. Dariusz Prokopski, KM PSP w Przemyślu