Kalendarze do szkół – kolejna edycja zakończona

18 grudnia 2018r. zakończono kolejną edycję akcji  „Kalendarze do szkół”, która rokrocznie odbywa się z inicjatywy gen. brygadiera Leszka Suskiego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Funkcjonariusze KM PSP w Przemyślu w tym roku odwiedzili 111 placówek oświatowych.

Opracowanie: bryg. Marek Ochenduszka
Zdjęcia: bryg. Marek Ochenduszka, mł. bryg. Piotr Majka, mł. kpt. Stanisław Król