Przygotowanie Przemyskich Strażaków do kursu Nurka

W dniach 21-25.03.2018 r. na Poligonie Szkoleń Wodnych w Polańczyku odbyło się przygotowania do kursu Nurka MSWiA który odbędzie się w Olsztynie. W przygotowaniu uczestniczyli członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa  Wodno-Nurkowej „Rzeszów 4” z Komend Miejskich w Przemyślu, Rzeszowie oraz członkowie grupy „Sanok”zKomend Powiatowych w Sanoku, Jaśle i Brzozowie. Nurkowie doskonalili swoje umiejętności praktyczne i teoretyczne zgodnie z ramowym planem szkolenia przygotowującego do kursu Nurka.