Sonar wleczony wraz z robotem do prac podwodnych

20 lutego 2018 r. uroczystego przekazania sprzętu dokonała Pani Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, podczas narady podsumowującej działalność podkarpackiej Państwowej Straży Pożarnej w 2017 roku. 

W ubiegłym roku ze środków finansowych, które pochodziły z budżetu Państwa, województwa podkarpackiego, wojewody podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego, „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 -2020” i innych źródeł w tym WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz środków pomocowych z UE w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”, pozyskano pojazdy i sprzęt specjalistyczny na łączną kwotę ponad 3 mln. złotych

Komenda Miejska PSP w Przemyślu otrzymała  sonar wleczony wraz z robotem do prac podwodnych o wartości 290 tys. zł.