Wspólne ćwiczenia Strażaków Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu z Żołnierzami 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

W ramach ćwiczeń obejmujących współdziałania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe i inne miejscowe zagrożenia. Żołnierze zostali podzielenie na dwie grupy pierwsza grupa ćwiczyła na stawikach przy ulicy Sanockiej w Przemyślu, szkolenie obejmowało część teoretyczną omówienie hipotermii oraz budowy lodu, podstawowych zasad zachowania się w sytuacji udzielania pomocy osobie pod którą załamał się lód i znalazła się w wodzie, bądź pod lodem. Ćwiczono różne warianty pomocy osobie znajdującej się w wodzie, w zależności jakim sprzętem dysponowali by ratownicy w zaistniałej sytuacji. Druga grupa ćwiczyła na placu wewnętrznym Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu ćwiczenia obejmowały profilaktykę przeciwpożarową omówienie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu JRG który mógł by być wykorzystywany podczas sytuacji kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i zasad obsługi defibrylatora, sposobów układania worków na wypadek wystąpienia powodzi, ćwiczono również podstawowe techniki ścinki drzew.