“Kręci mnie bezpieczeństwo” w Muzeum Przemyskim

W dniu 8.06 w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” zainicjowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, przy współpracy z Urzędem Miasta i Starostwem Powiatowym zorganizowano konferencję dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz niepublicznych z terenu całego powiatu przemyskiego. Prelegentami oprócz funkcjonariuszy PSP byli Policjanci, Strażnicy Miejscy oraz ratownicy medyczni PCK.
Poruszano sprawy bezpieczeństwa związane z pożarami, czadem, funkcjonowaniem infolinii, narkotykami, bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz podczas wypoczynku nad wodami. Każda ze służb miała za zadanie przestawić zagrożenia wynikające z poruszanych tematów oraz sposoby ich rozpoznawania i zapobiegania. Niestety pomimo zaproszenia prawie 200 osób na miejscu pojawiło się zaledwie 41 nauczycieli.