“Kręci mnie bezpieczeństwo” z Przedszkolem nr 19

W trakcie spotkania z dziećmi w Przedszkolu nr 19 w Przemyślu przedstawiono prawidłowe zachowanie się podczas ewakuacji z pożaru, a także szczegółowo omówiono niebezpieczeństwa związane z wypoczynkiem nad wodą. Szczególną uwagę zwrócono na stosowanie nadmuchiwanych zabawek nad wodą oraz na niebezpieczeństwa z nimi związane. Spotkanie to odbyło się w ramach akcji “Kręci mnie bezpieczeństwo” zainicjowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.