Skip Navigation
 

NARADA ROCZNA W KM PSP PRZEMYŚL

W dniu 11 marca br. w siedzibie Komendy odbyła się narada roczna, podsumowującą działalność Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu w 2014 roku.
W naradzie uczestniczył st. bryg. Jan Ziobro - Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Grzegorz Hayder - Z-ca Prezydenta Miasta Przemyśla, Marek Kudła - Wicestarosta przemyski, Wiesław Bembenek - Wójt gminy Dubiecko, Tadeusz Bobek - Wójt Gminy Krasiczyn, Marek Iwasieczko - Wójt gminy Medyka, Bogusław Słubicki - Wójt Gminy Orły, Krzysztof Składowski - Wójt Gminy Żurawica, Druh Witold Kazienko - Prezes Zarządu Oddziału powiatowego ZOSP RP w Przemyślu, Druh Andrzej Atamańczuk - Komendant Gminny ZOSP gm. Bircza, Druh Andrzej Szałyga - Komendant Gminny ZOSP gm. Dubiecko, Druh Aleksander Dzimira - Komendant Gminny ZOSP gm. Fredropol, Druh Marek Sus - Komendant Gminny ZOSP gm. Krasiczyn, Druh Piotr Wanat - Komendant Gminny ZOSP gm. Krzywcza, Druh Henryk Mazur - Komendant Gminny ZOSP gm. Medyka, Druh Ireneusz Włoch - Komendant Gminny ZOSP gm. Przemyśl, Druh Witold Dudek - Komendant Gminny ZOSP gm. Żurawica, asp. sztab. w st. spocz. Zdzisław Wójcik - Prezes Klubu HDK PCK „Płomyk” oraz kierownicy komórek organizacyjnych Komendy.
Podczas narady Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, st. bryg. Tadeusz Kudyba, przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy w 2014r. oraz priorytetowe działania przewidziane do realizacji w bieżącym roku. Złożył podziękowania wszystkim, którzy poprzez swoją działalność wspierali przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
St. bryg. Jan Ziobro w swoim wystąpieniu przedstawił problemy związane z działalnością jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz podziękował przedstawicielom władzy lokalnej za dobrze układającą się współpracę. Następnie głos zabierali Grzegorz Hayder, Marek Kudła i pozostali zaproszeni goście.
Prezes Klubu HDK PCK „Płomyk” przy KM PSP w Przemyślu wyraził wdzięczność przedstawicielom istniejącym na terenie powiatu, m.in. w gminie Żurawica, Krasiczyn, Dubiecko, Medyka, Fredropol, Birczy klubom skupiającym krwiodawców. Zaprosił zebranych do dalszej współpracy w zakresie dawstwa krwi, organów i szpiku. Przekazał kalendarz wydawany przez „Płomyk”, zawierający informację dotyczące ww. tematów.
Po zakończeniu części oficjalnej, mł. bryg. Daniel Dryniak, Z-ca Dowódcy JRG przeprowadził prezentację samochodu ratownictwa wodnego pozyskanego w 2014r.

Tekst i zdjęcia: Marek Ochenduszka i Zdzisław Wójcik
  
 
 
« powrót|drukuj