Skip Navigation
 

ZMIANA WARTY

Człowiek rodzi się, uczy, pracuje lub pełni służbę i … w pewnym momencie spostrzega, że nadszedł czas na emeryturę. Większość zapewne stwierdzi, że ten okres upłynął zbyt szybko. To prawda. Jednak emerytura, to tylko kolejny etap w życiu człowieka.

Na przełomie stycznia i lutego 2015 r. z Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu przeszło na zaopatrzenie emerytalne czterech strażaków. Wszyscy po wielu latach niełatwej służby.
Ogn. Marek Dudek rozpoczął służbę w tut. komendzie na stanowisku stażysty. Pełnił ją w systemie zmianowym 24/48 godz. Był dysponowany do akcji o każdej porze dnia i nocy, co wiązało się z dużym obciążeniem psychicznym. Brał udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ratownictwie technicznym, medycznym, chemicznym i innym. Służbę w PSP zakończył na stanowisku starszego operatora sprzętu specjalnego.
Następnie, w stan spoczynku przeszli bryg. mgr inż. Artur Domagalski i st. kpt. mgr inż. Zbigniew Zawalski. Po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie Artur rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Przemyślu, zajmując kolejno stanowiska instruktor, (…), oficer. W KM PSP w Przemyślu zajmował stanowiska (…), zastępca naczelnika wydziału, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej, zastępca komendanta miejskiego.
Po ukończeniu SChP w Krakowie Zbigniew służbę rozpoczął w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Przemyślu jako instruktor. Następnie w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Przemyślu zajmował kolejno stanowiska starszy technik i starszy inspektor. W Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu zajmował stanowiska - kierownik sekcji, zastępca naczelnika wydziału, naczelnik wydziału kwatermistrzowsko-technicznego.
Całkiem niedawno przeszedł na emeryturę mł. bryg. mgr inż. Jacek Jurczak. Po ukończeniu SChP w Krakowie został skierowany do pełnienia służby w Komendzie Zawodowej Straży Pożarnej w Przemyślu na stanowisku dowódcy sekcji. Następnie został mianowany na stanowisko dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Przemyślu, gdzie służył w systemie zmianowym 24/48 godz. Od kilku lat pełnił służbę w systemie codziennym na stanowisku starszego specjalisty w wydziale operacyjno-rozpoznawczym.
Wymienieni za swoją służbę otrzymali m.in. Krzyże Zasługi, Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, „Medale za Długoletnią Służbę”.
Podczas okolicznościowych spotkań, organizowanych w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne, cieszyli się obecnością kolegów ze zmian służbowych, pracowników biura, Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu st. bryg. mgr inż. Tadeusza Kudyby. W czasie jednego spotkania obecny był z nami reprezentujący Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Bogdana Kuligę jego zastępca st. bryg. Jan Ziobro. Pan bryg. wyraził odchodzącym wdzięczność za dotychczasową służbę oraz podkreślił znaczenie utrzymywania więzi ze swoim zakładem pracy. Emeryci otrzymali pisemne podziękowania wraz z życzeniami od Komendanta Wojewódzkiego i Miejskiego PSP. Również bryg. Domagalskiemu wiceprezesowi klubu HDK PCK „Płomyk” działającego od 28 lat przy przemyskiej straży pożarnej, w imieniu prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu Mieczysława Gibały, pamiątkową statuetkę przekazał podczas tego spotkania prezes klubu Zdzisław Wójcik. Miłym akcentem było wspomnienie przez Zbigniewa i Artura czasu, gdy uczyli się w szkole średniej w Przemyślu. „Pewnego razu przyszedł do Zespołu Szkół Rolniczych na pogadankę młody strażak. Wystrzyżony, ogolony, w ładnym mundurze. Zachęcał nas do podjęcia edukacji w SChP w Krakowie. Podobało mi się jego wystąpienie i podjąłem decyzję. Tak zaczęła się moja przygoda z pożarnictwem. Tym strażakiem był Zdzisław Wójcik” – wyznał Zbigniew. Z kolei Artur dodał: „Ten sam strażak i mnie zachęcił do służby w straży pożarnej”.
Żeby zawsze pamiętali o miejscu pełnionej służby emeryci otrzymali także od Komendanta Miejskiego statuetki strażaka w akcji oraz zostali obdarowani pięknie wydaną monografią ochrony przeciwpożarowej województwa podkarpackiego – „Straż pożarna wczoraj i dziś. 20 lat PSP na Podkarpaciu”. Pracami, nad tą liczącą blisko 1000 stron oraz około 3500 zeskanowanych dokumentów publikacją, kierował st. bryg. Roman Petrykowski zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Mimo różnych trudności dnia codziennego można żyć pięknie i służyć drugiemu człowiekowi. Życzyliśmy kolegom radości z rodziny oraz dalszej służby na rzecz bliźniego. I nasi koledzy, biorąc sobie do serca te życzenia, w dalszym ciągu pięknie się angażują. Jedni poświęcają swój czas na społeczną służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej, inni ofiarowują go bez reszty rodzinie, bo wcześniej służba na to nie bardzo pozwalała, a jeszcze inni służą jako sołtys i wreszcie mają czas na oddanie się temu, co całe życie lubili – wędkarstwu i grzybobraniu.

Tekst Zdzisław Wójcik, zdjęcia Marek Ochenduszka i Zdzisław Wójcik
  
 
 
« powrót|drukuj