Skip Navigation
 

POWOŁANI DO SŁUŻBY

30 maja 2015 r. przeżywaliśmy Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 150-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Przemyślu.
Uroczystość rozpoczęła Msza św. w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP w Przemyślu, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Szal – Biskup Przemyski. W koncelebrze uczestniczyli kapelani Państwowej Straży Pożarnej na czele z kapelanem krajowym ks. bryg. dr Janem Krynickim oraz kapelani wojska i pozostałych służb mundurowych.
We wstępie do Mszy św. ks. prałat Mieczysław Rusin kapelan strażaków Archidiecezji Przemyskiej powiedział m.in.: „Gromadzimy się w bazylice, aby złożyć dziękczynienie Panu Bogu z okazji Dnia Strażaka i jubileuszu ZSP w Przemyślu”. Następnie powitał wszystkich obecnych na Eucharystii. Z kolei ks. bp Szal, zauważył, że jubileusz skłania do refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. „Chcemy lata przeszłe, obecne, a także przyszłość powierzyć w dłonie dobrego Boga, prosząc o ducha służby, który przecież panuje w szeregach PSP i OSP” - powiedział.
W homilii ks. bp mówił: „Dzisiaj zadaniem strażaków jest ratowanie życia człowieka kiedy znajdzie się ono w niebezpieczeństwie na skutek błędów, kataklizmów czy nieodpowiedzialnego postępowania innych ludzi. Strażacy prowadzą też działalność prewencyjną. Trudno powiedzieć ile ona uratowała istnień ludzkich oraz jak wielu tragediom zapobiegła. Waszym powołaniem jest ratowanie ludzi zagrożonych w różny sposób (…). Kontynuując dodał: „Każdy z nas, obojętnie jaką służbę w społeczeństwie pełni, powinien zapytać o motywację. Dlaczego właściwie to robię, czym się kieruję, co powoduje, że jestem wierny tym obowiązkom, które realizuję? Zapewne wielu z nas tu obecnych, oby wszyscy, ma odpowiedź gotową – że czynię to z potrzeby serca (…)”. W nawiązaniu do jubileuszu podkreślił: „Ten jubileusz jest też okazją do podziękowania Panu Bogu za tych wszystkich strażaków, którzy przed nami ratowali życie i mienie mieszkańców Przemyśla. Patrząc w przyszłość chcemy prosić Pana Boga o duchowe i fizyczne siły”. Wyraził także wdzięczność słowami: „Bardzo dziękuję wszystkim organizatorom tego pięknego jubileuszu za to, że w program obchodów wpisali uroczystą Eucharystię (…)”. W odniesieniu do służby i motywacji zaznaczył: „Dziś jest trudno naśladować Chrystusa. Iść drogą wskazaną przez Niego potrafi tylko człowiek niezwykły. W Kościele katolickim takiego niezwykłego człowieka nazywamy po prostu świętym. To właśnie nie kto inny, jak św. Paweł mówił o tym, byśmy jeden drugiego brzemiona nieśli, byśmy miłością ożywieni służyli sobie nawzajem, byśmy nikomu nie byli dłużni niczego, poza wzajemną miłością, posuniętą także do ofiarowania swojego życia za drugiego człowieka. Bez takiej motywacji wszystko inne nieraz jest budowane niestety, bez fundamentu trwałego. To zadanie i te polecenia, które Chrystus wypowiedział, a które przedłużyli apostołowie, przyznajmy są piękne, ale niezwykle trudne. Służyć, ratować życie. Czy ja mogę sprostać takim wymaganiom? Sam z siebie na pewno nie, ale nie jesteśmy sami. W nas jest Chrystus, który wielu ludziom, nie posiadającym specjalnych uzdolnień, dał niezwykłą moc, która do dzisiaj nas fascynuje. Bo czyż nie fascynuje nas przykład św. Floriana, który porzucił zaszczyty i służbę wojskową, po to, aby być chrześcijaninem i aby później oddać swoje życie na świadectwo, że Ewangelia jest tak ważna i cenna, że nawet życie można za nią oddać? Czyż nie fascynuje nas przykład św. Wojciecha czy św. Maksymiliana Marii Kolbego, który dosłownie oddał swoje życie za ojca? Czy nie podoba nam się postać św. brata Alberta, który swoje życie ofiarował dla ludzi biednych i bezdomnych?”. Następnie ks. bp mówiąc o ludziach, którzy spalają się dla naszego dobra, stwierdził: „Drodzy bracia i siostry, nie trzeba patrzeć tylko na postaci wielkich świętych i błogosławionych znanych z ołtarzy. Wystarczy popatrzeć wokół siebie – iluż jest w naszym środowisku ludzi, którzy gotowi są poświęcać swoje życie i spalać się dla naszego dobra. To przede wszystkim nasza mama, tata, nasi wychowawcy, nauczyciele, ci którzy kształtują nasz intelekt i wyrabiają odpowiednie postawy. Przy okazji dają siebie, nie tylko wykonując zawód, ale także spełniając swoją misję, która wynika z poruszenia serca. To dawanie siebie drugiemu człowiekowi, ta służba zmierzająca do ratowania drugiego człowieka, nie oznacza słabości. Jest w niej prawdziwa wielkość. Tak jak mówił nam w drugim czytaniu św. Paweł: „Trzeba nam patrząc na Chrystusa i świętych, także na św. Floriana patrona strażaków, umieć wychodzić z naszego egoizmu, znieczulicy czy samouwielbienia”. Na zakończenie homilii ks. bp powiedział: „Polecajmy dzisiaj dobremu Bogu wszystkich żyjących strażaków, pamiętajmy także o zmarłych, którzy oddali swoje życie pełniąc służbę, pamiętajmy o rodzinach, które wspierają strażaków. Modlimy się także za strażaków będących w stanie spoczynku. Za wszystkich prosimy o to, abyśmy trwali mocno przy Ewangelii, która zapala nas do ofiarnej służby Bogu i człowiekowi. Niech ta ofiarna służba cieszy się Bożym błogosławieństwem i wstawiennictwem św. Floriana”.
Po homilii nadbrygadier Bogdan Kuliga Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP wraz ze starszym brygadierem Tadeuszem Kudybą Komendantem Miejskim PSP w Przemyślu przekazali ks. biskupowi Adamowi Szalowi statuetkę strażaka oraz wybity medal pamiątkowy, żeby przypominał o dzisiejszej uroczystości.
Warto podkreślić, że oprawę liturgii Mszy św. zapewnili strażacy z KM PSP w Przemyślu. Przed udzieleniem Bożego błogosławieństwa ks. bp powiedział: „Życzę, aby ten jubileusz dodał wam skrzydeł i uświadomił, jak bardzo jesteście potrzebni w służbie, ratując drugiego człowieka”.
Po zakończeniu Eucharystii jej uczestnicy udali się na przemyski rynek. Kolejna część uroczystości rozpoczęła się od złożenia meldunku i przeglądu pododdziałów. Meldunek od dowódcy uroczystości mł. bryg. Adama Wiśniewskiego odebrał nadbryg. Marek Kowalski zastępca Komendanta Głównego PSP. Następnie Orkiestra Dęta z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaci odegrała hymn państwowy, przy dźwiękach którego została wciągnięta flaga na maszt.
Podczas wystąpienia nadbryg. Kuliga powiedział m.in.: „Dziś jesteśmy uczestnikami Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka połączonych z jubileuszem 150-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Jest to także jubileusz XX-lecia funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Systemu wysoko ocenianego za zaangażowanie i działania, przez wiele europejskich krajów, skupiającego podmioty ratownicze, których celem jest podejmowanie jednolitych działań mających za zadanie ochronę życia, zdrowia oraz mienia i środowiska, poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwo techniczno-chemiczne, ekologiczne, wodne, wysokościowe i medyczne. Dzisiejsze uroczystości rozpoczęliśmy Mszą św. w bazylice archikatedralnej odprawionej pod przewodnictwem JE ks. bpa Adama Szala – biskupa przemyskiego wraz z kapelanami służb mundurowych i kapelanami PSP na czele z kapelanem krajowym strażaków ks. brygadierem dr Janem Krynickim”. Następnie powitał w imieniu strażaków i własnym gości, którzy zaszczycili swoją obecnością i uświetnili naszą uroczystość: posłów na Sejm RP – Mieczysława Golbę, Marka Rząsę i Piotra Tomańskiego, senatora RP – Andrzeja Matusiewicza, nadbryg. Marka Kowalskiego zastępcę Komendanta Głównego PSP, Wicewojewodę Podkarpackiego Grażynę Borek, Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Marię Kurowską, zastępców Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jana Ziobro oraz st. bryg. Romana Kołacza, komendantów, szefów, dowódców, naczelników i dyrektorów służb mundurowych – Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, ABW, Inspektoratu Transportu Drogowego, Lasów Państwowych, dyrektorów, prezesów, inspektorów instytucji i służb na co dzień z nami współpracujących, przedstawicieli władz samorządowych - Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomę, Starostę Powiatu Przemyskiego Jana Pączka, wraz z Burmistrzami i Wójtami, byłych komendantów, zastępców Komendantów Wojewódzkich Straży Pożarnych i PSP oraz emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników służby pożarniczej na czele z panem kapitanem w stanie spoczynku Tadeuszem Cyrkiem – prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Komendantów Miejskich i Powiatowych PSP, strażaków i pracowników cywilnych jednostek PSP województwa podkarpackiego, przewodniczących wojewódzkich struktur związków zawodowych PSP oraz związków zawodowych służb mundurowych, wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podkarpackiego Wiesława Kubickiego, poczty sztandarowe i kompanie honorowe WP, Policji, SG i SW, druhny i druhów wraz z pocztami sztandarowymi, dyrektorów zaprzyjaźnionych firm i darczyńców, którzy pomogli nam zorganizować dzisiejszą uroczystość, przedstawicieli mediów, mieszkańców Przemyśla i powiatu przemyskiego oraz wszystkich niewymienionych z imienia gości według godności i piastowanych urzędów.
Następnie nadbryg. Kuliga zwracając się do zebranych na scenie i w rynku mówił: „Nadarza się dziś okazja do dokonania refleksji i podsumowania. Jest to też doskonały moment do przekazania podziękowań, gratulacji i życzeń ludziom w strażackich mundurach i ich sympatykom. Za ofiarność w naszej służbie, za gotowość i niezawodność, za to, że jesteście ze społeczeństwem, we wszystkich trudnych, ale i radosnych chwilach, składam wam dziś serdeczne podziękowanie. Szanowni Państwo! Wszystkie osiągnięcia, którymi możemy się dzisiaj poszczycić oraz wysoki poziom notowań wśród społeczeństwa chyba nie powstały same z siebie. Za nami 19 tysięcy akcji ratowniczych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Swoją służbą strażacy udowadniają, że są doskonale przygotowani i niezawodni. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, bez względu na własne bezpieczeństwo, to działania wpisane w naszą codzienną strażacką służbę. Dziękuję za kolejny rok ofiarnej służby dla dobra RP i obywateli. Dzisiejsza uroczystość, tu na przemyskim rynku, to także możliwość podziękowania i złożenia hołdu strażakom, którzy przez półtora wieku ryzykowali i obecnie ryzykują własnym życiem i zdrowiem, po to, aby bronić i chronić tych, którzy sami tego nie potrafią”. Po czym przybliżył historię straży, mówiąc: „Straż Ogniowa Miejska została utworzona w roku 1865. Była to pierwsza formacja zawodowa powołana do walki z pożarami na terenie obecnego województwa podkarpackiego. Status Straży Ogniowej określono w Ustawie Ogniowej dla miasta Przemyśla, uchwalonej przez wydział miasta, a zatwierdzonej dekretem Cesarsko-Królewskiego Namiestnictwa 23 grudnia 1865 r. Był to jeden z pierwszych aktów prawnych tego typu na ziemiach polskich. Zatrudniono 6 pompierów, którzy mieli za zadanie ochronę 8 560 mieszkańców miasta. Wraz z rozwojem miasta prężnie rozwijała się przemyska straż ogniowa, która rokrocznie zwiększała stan zatrudnienia strażaków. Z dalszym rozwojem przemyskiej Straży Ogniowej będzie można zapoznać się na wystawie, która otwarta zostanie w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, po zakończeniu uroczystości. 14 grudnia 1944 r. po zakończeniu działań wojennych rozpoczęto rozbudowywanie straży pożarnej w Przemyślu. Początkiem 1957 r. rozpoczęto przy ul. Kopernika, obecnie plac św. Floriana 1, budowę nowej strażnicy i wkrótce oddano pierwszą jej część (…)”.
Następnie nadbryg Kuliga wyraził wdzięczność wszystkim ludziom i służbom za okazywaną pomoc i ogromną życzliwość. „Bardzo dziękuję MSW, Komendantowi Głównemu PSP, pani Wojewodzie, panu Marszalkowi za dostrzeganie naszych potrzeb i osiągnięć oraz za wspieranie merytoryczne i finansowe naszych działań – powiedział m.in. Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP.
Podczas uroczystego apelu strażaków odznaczono, awansowano na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżniono nagrodami. Powód do radości i dumy miało 101 osób. W imieniu ww. podziękował st. bryg. Lesław Penar zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sanoku.
Za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej Komenda Miejska PSP w Przemyślu odznaczona została „Złotym Znakiem Związku OSP RP” oraz „Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego”. Z okazji jubileuszu 150-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Przemyślu została ufundowana okolicznościowa tablica, w którą zaproszeni goście wbili pamiątkowe gwoździe.
W czasie okolicznościowych przemówień goście podkreślali znaczenie strażackiej służby. Przekazali także na ręce st. bryg. Tadeusza Kudyby Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu listy gratulacyjne oraz grawertony.
Komendant Kudyba w swoim wystąpieniu podziękował współorganizatorom uroczystości: Robertowi Chomie Prezydentowi Miasta Przemyśla, Janowi Pączkowi Staroście Powiatu Przemyskiego, nadbryg. Bogdanowi Kulidze Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, Markowi Mikrutowi zastępcy Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz sponsorom.
Tą część uroczystości zakończyła prezentację pododdziałów pieszych. Piękną oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP w Gaci, której kierownikiem jest Dariusz Choma, a kapelmistrzem Stanisław Zając syn Ignacego.
Następnie w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej zaproszonym gościom wręczono zestawy upominkowe, w skład których wchodził m.in. pamiątkowy medal, opracowanie historyczne - „150 lat Zawodowej Straży Pożarnej w Przemyślu” pod redakcją pani Bożeny Figieli, panorama Przemyśla, materiały promujące historię i zabytki naszego miasta oraz okolicznościowe pamiątki. Później goście udali się do głównej sali wystawowej muzeum na otwarcie okolicznościowej wystawy. Każdy podziwiał, wspaniale przygotowaną, bogatą w ciekawe eksponaty oraz pamiątki wystawę.
Zakończenie uroczystości miało miejsce w zamku w Krasiczynie, gdzie zaproszeni goście m.in. dokonali wpisów w ”Księdze pamiątkowej”. Tam też delegacja strażaków złożyła wieniec w krypcie, gdzie spoczywają prochy księcia Adama Sapiehy pioniera pożarnictwa na Ziemi Przemyskiej, pełniącego funkcję Prezesa Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Galicji i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem w latach 1883-1903.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Wójcik

Materiał filmowy

http://https://plus.google.com/100143471211455019514/posts/Z9RFKsVSWPB

http://http://przemysl.naszemiasto.pl/artykul/wojewodzkie-obchody-dnia-strazaka-w-przemyslu-zdjecia,3405157,gal,t,id,tm.html

http://http://rzeszow.tvp.pl/20275967/jubileusz-zawodowej-strazy-pozarnej
 
 
« powrót|drukuj