Skip Navigation
 

RATOWNICY, MUZYCY I OPIEKUNOWIE

W strażackiej rodzinie jest miejsce dla ludzi o różnych uzdolnieniach i predyspozycjach. Równie ważni są ratownicy, muzycy czy opiekunowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 2 maja 2015 r. dziękowali za szczęśliwie przeżyty rok.

Kilka tysięcy strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej z rodzinami z województwa podkarpackiego oraz kilkadziesiąt pocztów sztandarowych uczestniczyło w XXI Podkarpackiej Pielgrzymce Straży Pożarnych. Odbyła się w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej w gminie Fredropol. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. biskup Adam Szal z Przemyśla.
Zebranych w kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego powitał wiceprezes ZG ZOSP RP, prezes ZOW ZOSP RP Województwa Podkarpackiego Janusz Konieczny. Przypomniał, że 26 kwietnia 2015 r. po raz siódmy strażacy polscy spotkali się w Częstochowie, by uczestniczyć w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę. „W tej wyjątkowej uroczystości godnie uczestniczyli podkarpaccy strażacy, w tym strażackie Orkiestry Dęte z Gaci, Jaćmierza i Głogowa Małopolskiego, poczty sztandarowe, kompania honorowa OSP z Kołaczyc, najwyższe władze pożarnicze (…)” – mówił prezes Konieczny. Kontynuując dodał: „Zgodnie z 21. letnią tradycją podkarpaccy strażacy gromadzą się dzisiaj tutaj, by świętować obchody tegorocznego Dnia Strażaka oraz Święto Flagi Państwowej, bowiem polscy strażacy od wieków dawali i dają wyraz swoich patriotycznych postaw, w tym przywiązania do narodowych symboli – hymnu narodowego, godła i flagi państwowej (…). Następnie wyraził radość oraz powitał wielu zacnych gości. „Obecność państwa my strażacy przyjmujemy jako wyraz akceptacji naszej społecznej działalności w ratowaniu zagrożonego życia i mienia, niesieniu pomocy potrzebującym i poszkodowanym” – podkreślił. Następnie zaznaczył: „Strażacy z Podkarpacia, pod organizacyjnymi sztandarami OSP i Oddziałów Związku przybyli wraz z rodzinami, by podziękować za szczęśliwie przeżyty rok, jednocześnie prosząc Pana Boga, za pośrednictwem swojego patrona św. Floriana o dalszą opiekę w trudnej i niebezpiecznej służbie dla dobra drugiego człowieka”.
Prezes przypomniał, że w roku 2014 na terenie województwa podkarpackiego powstało ponad 19 tysięcy zdarzeń, w likwidacji których wzięło udział przeszło 72 tysiące strażaków OSP. „Oznacza to, że OSP były i nadal są ważnym partnerem PSP w likwidacji powstałych zagrożeń (…)” – zauważył. Wyraził wdzięczność strażakom za odpowiedzialną i pełną poświęceń służbę drugiemu człowiekowi. W imieniu prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz ZOW ZOSP RP Woj. Podkarpackiego z okazji święta wszystkim strażakom ochotnikom i funkcjonariuszom PSP przekazał najwyższe słowa uznania oraz podziękowania za społecznie i zawodowo pełnioną służbę na rzecz bezpieczeństwa wszystkich obywateli naszego kraju i województwa „Gorąco dziękuję za służbę i poświęcenie dla drugiego człowieka, za wierność polskiej tradycji pożarniczej, zapisanej na naszych sztandarach – „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, za zachowanie dorobku kultury narodowej, za wychowanie dzieci i młodzieży w duchu pomocy bliźniemu i służenia Ojczyźnie(…)” – powiedział prezes. Na zakończenie życzył wszelkiej pomyślności w życiu osobistym strażakom, ich rodzinom i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają ochronę przeciwpożarową.
Obchody Dnia Strażaka to wspaniała okazja do wręczenia druhnom i druhom odznaczeń i wyróżnień, za ich wieloletnią i nienaganną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej, za trud podczas codziennych działań ratujących życie i mienie obywateli. Ponad pięćdziesięciu wyróżniających się strażaków otrzymało m.in. Krzyże Zasługi, Złote Znaki Związku OSP RP, Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza, medale „Za zasługi dla pożarnictwa”.
Wśród wyróżnionych byli m.in. prałat ks. proboszcz kapelan strażaków Archidiecezji Przemyskiej Mieczysław Rusin – został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP, ks. dziekan Marian Hofman – proboszcz parafii pw. NP NMP w Żurawicy – został wyróżniony medalem im. Bolesława Chomicza. Taki medal otrzymał również Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Bogdan Kuliga.
W imieniu odznaczonych podziękował prezes OSP w Krzeszowie Jan Pac.
Przed rozpoczęciem uroczystej Mszy św. gwardian klasztoru franciszkanów o. Piotr Reizner wyraził radość z faktu, że przedstawiciele władz różnych szczebli są z nami, by przy ołtarzu Pana dziękować za posługę strażaków. O. Piotr przywitał ks. bpa Adama Szala z Przemyśla, który przewodniczył Eucharystii. Powitał także kapelanów Straży Pożarnych, towarzyszących strażakom modlitwą, która jest tak bardzo potrzebna w tej wymagającej służbie. Powiedział m.in.: „Wiemy doskonale, że w tych dniach w sposób szczególny wspominamy Maryję Królową Polski, Królową naszego Narodu, a więc także każdej i każdego z nas. W tych dniach wspominamy również św. Floriana młodego legionistę rzymskiego, który oddał swoje życie w obronie wiary i Jezusa Chrystusa, sprzeciwiając się tym wszystkim, którzy chcieli zawładnąć tym życiem. Od roku 1528 to on jest patronem wszystkich ludzi związanych z ogniem. Najpierw strażaków, później hutników, kowali, także tych wszystkich, których rzemiosło dotyczy posługi, pracy przy ogniu. Witam was strażacy OSP, a więc tych, którzy w sposób bezinteresowny świadczą swoją pomoc, niejeden raz narażając własne życie (…)”. Podczas uroczystej Mszy św., przez ręce św. Floriana modliliśmy się o bezpieczeństwo, potrzebne dary i łaski. Pomyśleliśmy też o osobistych prośbach i intencjach, z którymi tu przybyliśmy. Ks. biskupowi Szalowi asystowali kapelani strażaków z woj. podkarpackiego na czele z kapelanem archidiecezji przemyskiej ks. Mieczysławem Rusinem oraz z diecezji rzeszowskiej i zamojsko-lubaczowskiej.
W homilii o. Piotr mówił m.in. o budowaniu na zgliszczach, o tym, co łączy Maryję i św. Floriana. „Św. Florian uczy też głębokiej prawości. Ta cecha powinna nam towarzyszyć. Nie ugiął się przed prześladowaniami, ale odważnie stawał po stronie wiary, którą miał w sercu (…). To jest dla nas wszystkich wzór, abyśmy w tych codziennych decyzjach, jakie podejmujemy, nieustannie potrafili wybierać dobro. Co ważne – także je dostrzegać. Czasami mamy z tym problem. Św. Florian przypomina, że w każdym człowieku to dobro jest, ale to ode mnie zależy czy zadam sobie ten trud, aby rzeczywiście to dobro zauważyć (…) – zaznaczył. Na zakończenie podkreślił: „Nie jesteśmy ludźmi żyjącymi w cieniu śmierci, tylko w blasku zmartwychwstania, a to jest kolosalna różnica”.
Podczas Mszy św. prezes Konieczny w asyście członka Prezydium ZOW, dyrektora Biura Terenowego ZOSP RP w Przemyślu druha Adam Szumełda i dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Rzeszowie Edwarda Szlichty, w imieniu strażaków województwa podkarpackiego podziękowali biskupowi Szalowi i o. Reiznerowi, przekazując im odlewy wizerunku św. Floriana patrona strażaków.
Pod koniec Mszy św. o. Piotr wyraził wdzięczność ks. biskupowi za modlitwę, księżom kapelanom – ks. Pawłowi Samborskiemu, który reprezentował kapelana krajowego strażaków, ks. prałatowi Mieczysławowi Rusinowi kapelanowi strażaków Archidiecezji Przemyskiej, wszystkim kapłanom za dar wspólnej modlitwy, podziękował przedstawicielom władz państwowych z p. Wojewodą Małgorzata Chomycz-Śmigielską, posłowi na Sejm RP Mieczysławowi Kasprzakowi, prezesowi Januszowi Koniecznemu, który zawsze czuwa nad organizacją pielgrzymek strażackich, przedstawicielom władz samorządowych, Starostom, Burmistrzom, Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Bogdanowi Kulidze, Komendantom służb mundurowych, Komendantom Miejskim i Powiatowym PSP, funkcjonariuszom PSP, członkom OSP, wszystkim, którzy do Kalwarii przybyli. Kończąc podkreślił: „Sanktuarium żyje wtedy, gdy przebywają w nim pielgrzymi”.
Na zakończenie Eucharystii Pan Bóg przez ręce ks. bpa Adama Szala umocnił nas swoim błogosławieństwem.
Poproszony o refleksję ks. Mieczysław Rusin mówi: „Pielgrzymka Strażaków Podkarpacia na Kalwarię Pacławską ma swoją piękną historię i tradycję. Kalwaria i krzyż, na którym umarł Chrystus jest znakiem wielkiej miłości i ofiary Boga do człowieka. Pod Krzyżem Chrystusa stała Maryja, św. Jan, pobożni mężczyźni i kobiety. I właśnie do tego miejsca uświęconego obecnością relikwii Krzyża Świętego i cudownym wizerunkiem Pani Kalwaryjskiej pielgrzymują strażacy, bo ich służba ma wzór w Ewangelii - Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Pielgrzymują, aby dziękować Bogu za błogosławieństwo, prosić o łaski i zawierzać każdy dzień służby Matce Najświętszej. Pielgrzymka jest okazją do modlitewnego spotkania”. Zapytany o Złoty Znak Związku OSP RP odpowiada: „Otrzymane odznaczenie traktuję jako podziękowanie wszystkim kapłanom za pracę duszpasterską i opiekę nad strażakami w swoich parafiach”. W pielgrzymce uczestniczyli także m.in. członkowie ZG ZOSP RP Wiesław Kubicki, Franciszek Augustyn, członek Komisji Rewizyjnej ZG ZOSP RP Józef Michalik, wiceprezesi i członkowie Prezydium ZOW Woj. Podkarpackiego, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie nadbryg. Bogdana Kuliga, Komendant Miejski Policji w Przemyślu insp. Krzysztof Pobuta, szef sztabu 21 BSP w Rzeszowie płk Rafał Kowalik, przedstawiciele policji, wojska, straży granicznej, prezesi ZOP ZOSP RP, Komendanci Powiatowi i Miejscy PSP z Komendantem Miejskim PSP w Przemyślu st. bryg. Tadeuszem Kudybą, Burmistrzowie, Starostowie, Wójtowie.
Uroczystość uświetniły orkiestry dęte z OSP w Sośnicy, Pruchniku i Medyce pod batutą kapelmistrza Stefana Pentkowskiego.
Głównym organizatorem pielgrzymki był członek Prezydium ZOW, dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP w Przemyślu druh Adam Szumełda, wspierany przez prezesa Janusza Koniecznego i gwardiana klasztoru franciszkanów o. Piotra Reiznera oraz druhów z OSP Fredropol i Sufczyna. Dowódcą uroczystości był druh Michał Głocki.
Nad zabezpieczeniem medycznym czuwała Grupa Ratownictwa PCK Przemyśl, której szefem jest Łukasz Szaruga.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Wójcik
 
 
« powrót|drukuj